27. prosinca 2022.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje spremišta za alat, k.o. Vis