4. travnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje spremišta za alat na k.č.br. 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, k.o. Vis