13. lipnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine – kuće za odmor na novoformiranoj k.č.br. 2560/4, k.o. Vrboska