14. lipnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 3928/17, 3928/47 i 3928/16, k.o. Vis