2. svibnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 596/17, dijelu k.č.br. 596/3 i dijelu 596/21, k.o. Podgora