21. svibnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine (obiteljska kuća) s pomoćnim objektom i bazenom na k.č.br. 8/23, k.o. Vrboska