11. rujna 2023.

"Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine, pomoćne građevine i bazena na k.č.br. 2965/1, 2965/3, 2965/4, 2965/6, 2695/7, 29

"Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine, pomoćne građevine i bazena na k.č.br. 2965/1, 2965/3, 2965/4, 2965/6, 2695/7, 2963/2, 2963/4, 2961/12, 2961/13, 4092/11, sve k.o. Pitve