5. travnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine s bazenom na k.č.br. 46/2, k.o. K. Kambelovac