25. siječnja 2023.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine s bazenom na k.č.br. 4774/21, k.o. Tučepi