29. travnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine s jednom stambenom jedinicom, na k.č.br. 5774/8, k.o. Klis