29. svibnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine s pomoćnim građevinama (bazen i pergola) na k.č.br. 4108, k.o. Kaštel Sućurac