21. prosinca 2022.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine s pomoćnim građevinama, k.o. Seget Gornji