16. ožujka 2023.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene zgrade i pomoćne zgrade (otvoreni bazen) na k.č.br. 5063/9, k.o. Tučepi