19. travnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene zgrade – kuće za odmor, na k.č.br. 3844/1, k.o. Klis