29. travnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene zgrade na k.č.br. 3757/15 i 3757/21, k.o. Klis