7. veljače 2023.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambeno-poslovne građevine, k.o. Vis