8. svibnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambeno-poslovne zgrade na k.č.br. 1487/2, k.o. Vrboska