9. svibnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje TS „GZ Labin-1“ i priključnog voda 20 kV za priključak TS, na području k.o. Labin i k.o. Prgomet