6. svibnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje višestambene poluugrađene građevine 1B, na dijelu k.č.br. 1507, 1509/1, 1509/2 i 1510/1, k.o. Vrboska