3. svibnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje višestambene poluugrađene građevine 2B, na dijelu k.č.br. 1507, k.o. Vrboska