4. travnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje višestambene stambene zgrade A1 na k.č.br. 1102/43 i dijelu k.č.br. 1102/1331, k.o. Kaštel Gomilica