9. svibnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje zamjenske stambene građevine na mjestu uklonjene na k.č.z. *1488/2 k.o. Vis