18. lipnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje zgrade stambene namjene - obiteljska kuća s dvije stambene jedinice u Rudinama