29. travnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izvedbe KTS 20(10) / 0,4 kV „VRBOSKA 11 (KAMENJOVA)“ na k.č.br. 1600, k.o. Vrboska