Obavijesti

"Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat kabliranja DV „Vodovod Majdan – Vodovod Jadro“

nazivom "Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat kabliranja DV „Vodovod Majdan – Vodovod Jadro“ i priklj. 2 x KB 20 kV za TS 20(10) / 0,4 kV „Izvor Jadra“ na k.č.br. 1171/7, 1292/6, 1292/2, 1206/2, 1206/7, 1241/11, 1241/14, 1241/17, 1241/13, sve k.o. Mravince "

Dokumenti za preuzimanje