29. travnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat postavljanja priključnog 2 x KB 20kV za VTS 20(10) / 0,4 kV „VRBOSKA 11 (KAMENJOVA)“