19. travnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat postavljanja sidrišta u uvali Slavinjina uz k.č.br. 1023/2, k.o. Milna