20. siječnja 2023.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat razminiranja prema Idejnom planu razminiranja „Područje Čavkinog i Stinovog umca na Dinari“