13. ožujka 2023.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat rekonstrukcije i nadogradnje stambene zgrade na k.č.br. 207/101, k.o. Jelsa