2. svibnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat rekonstrukcije stambene građevine na k.č.br. 4835/2, k.o. Podgora