8. svibnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat rekonstrukcije zgrade stambene namjene i prostorija pomoćne namjene k.č.br. 1867/94, k.o. Konjsko