4. travnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat u prostoru športsko-rekreacijske namjene: glavno i pomoćno igralište NK MOSOR na k.č.br. 4940/1, Žrnovnica