Obavijesti

"Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat uređenja javne površine oko osnovne škole Petra Hektorovića na k.č. br. 16621/2, k.o. Stari Grad

"Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat uređenja javne površine (dvorišta i okoliša) oko osnovne škole Petra Hektorovića na k.č.br. 10621/2, k.o. Stari Grad"

 

Dokumenti za preuzimanje