24. kolovoza 2023.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat uređenja sakralno-turističke rute Tučepi