1. veljače 2023.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat zamjene postojećeg antenskog stupa na k.č.br. 1396/3 i 1396/4, k.o. Bol