Obavijesti

SREDSTVA ZA UDRUGE KOJE POMAŽU OBOLJELIMA

U Splitu je 9. rujna 2004. pod predsjedanjem splitsko-dalmatinskog župana Krune Peronje održana 57. sjednica Županijskog poglavarstva.

 Na početku sjednice Mario Radevenjić, stručni savjetnik u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša je izvijestio o istražnim radovima na lokaciji pored Kladnjica u općini Lećevica. Izvedene su tri bušotine, jedna do 400 metara a druge dvije do 60 metara dubine. U dubokoj bušotini su uzeta dva uzorka podzemnih voda, te izvršeno trasiranje uzoraka vode na mogućim pozicijama pojave boje (Jadro, Žrnovnica, Pantan te lokalni manji izvori). Prikupljeni uzorci vode dostavljaju se na laboratorijska mjerenja koncentracije fluorescina. U narednih nekoliko tjedana bit će analizirani dobiveni rezultati što će biti temelj za izradu Studije utjecaja na okoliš. Svim gradovima, potencijalnim osnivačima tvrtke koja će upravljati Centrom za gospodarenje otpadom dostavljeni su prijedlozi akata tvrtke pa će se imati priliku izjasniti na sastanku koji će se održati tijekom ovog mjeseca.

 Županijsko poglavarstvo odobrilo je sredstva u iznosu od 117 tisuća kuna kao pomoć za realizaciju programa iz redovne djelatnosti udruga za pomoć oboljelima. Tako su sufinancirane slijedeće udruge (i to za navedene programe):
- NOVI ŽIVOT, Split -savjetovalište i vanjski rad sa ovisnicima o opojnim drogama 6.000,00 kn
- Katolička udruga LOVRET, Split -poboljšanje  kvalitete života osoba treće životne dobi u njihovu domu 10.000,00 kn
- SANUS Split - pomoć djeci i roditeljima djece oboljele od malignih bolesti: savjetovališta, edukacije …  10.000,00 kn
- Klub žena liječenih na dojci SPLIT - edukacija karcinom dojke i preventivni pregledi      4.000,00 kn
- Udruga tjelesnih invalida KAŠTELA - poboljšanje kvalitete življenja osoba sa invaliditetom, volonterski rad  5.000,00 kn
- Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida -pomoć pri nabavci skupih ortopedskih pomagala za najteže invalide  13.000,00 kn
- Bedem ljubavi, Split- poboljšanje  kvalitete života osoba treće životne dobi   4.000,00 kn
Županijska zajednica Klubova liječenih alkoholičara Split - prevencija i nastavak liječenja alkoholičara u organiziranim klubovima, osnivanje novih klubova, organizacija seminara, predavanja   4.000,00 kn
- Udruga osoba sa invaliditetom AGAPE Omiš - poboljšanje kvalitete življenja osoba sa invaliditetom, volonterski rad, edukacija, pomoć u rješavanju svakodnevnih problema    12.000,00 kn
- Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom ZVONO, Split - organizacija poludnevnog boravka sa kreativnim radionicama, te pomoć u kući za osobe sa mentalnom retardacijom, te sufinanciranje ugradnje lifta u prostor Stomatološke poliklinike kako bi se omogućio lakši pristup osobama sa teškim mentalnim i drugim oštećenjima  21.000,00 kn
- Udruga osoba sa invaliditetom, Split - poboljšanje kvalitete življenja osoba sa invaliditetom, pomoć u ostvarivanju raznih prava, organizacija prijevoza za invalidne osobe  15.000,00 kn
- Klub trudnica»BEBA EVA», Split - edukacija trudnica kao priprema za prirodni porod, poticaj dojenja  2.000,00 kn
- Splitsko-dalmatinsko društvo za celijakliju - edukacija bolesnika, pokretanje akcija za kupnju nove opreme za lakše dijagnosticiranje bolesti    2.000,00 kn
- Klub roditelja djece najtežih tjelesnih invalida « ANĐELI» Split - registracija djece sa najtežih tjelesnih invalida, informiranje njihovih skrbnika o pravima i mogućnostima liječenja, rehabilitacije, te pomoć pri rješavanju svih problema, iznalaženje mogućnosti za osnivanje Centra za rehabilitaciju i dnevnu skrb  5.000,00 kn
- Udruga «MOST» Split - programi: prihvatilište za beskućnike, prihvatilište za žene beskućnice, posebni odgojni programi te promocija volonterskog rada   4.000,00 kn

 Jednako tako Županijsko poglavarstvo donijelo je zaključak kojim su utvrđene obveze i uvjeti za razrješenje članova upravnih vijeća zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije.

 Naime, Zakon o zdravstvenoj zaštiti  i Zakon o socijalnoj skrbi propisuju da vlasnik i osnivač ustanove imenuje odnosno razrješuje po tri, od ukupno pet, članova Upravnog vijeće ustanove (zdravstvene ustanove ili ustanove socijalne skrbi).

 Time je vlasniku i osnivaču data mogućnost, ali i obveza da putem većine svojih članova u Upravnom vijeću vrši svojevrstan nadzor nad radom ustanove, vodi brigu o njenom ukupnom funkcioniranju i unapređenju.
 A članovi Upravnog vijeća-predstavnici osnivača, dužni su, dakle, svojim članstvom odnosno radom u Upravnom vijeću zastupati interese same ustanove odnosno njenog vlasnika i osnivača.

 Nažalost, dosadašnja iskustva pokazala su da pojedini članovi Upravnih vijeća svoju ulogu nisu uvijek shvatili na naprijed navedeni način, a zbog čega nerijetko u ustanovi dolazi do problema pa i do potpune blokade rada ustanove, stoga je Poglavarstvo i donijelo gore navedeni akt.

 Županijsko poglavarstvo u nastavku sjednice odlučilo je o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna za 2004. namijenjenih za unaprjeđenje i funkcioniranje lokalne samouprave. Tako će po 100 tisuća kuna dobiti Sinj, Vrlika, Omiš, Hrvace, Otok, Podgora, Primorski Dolac, Prgomet i Jelsa. Sredstva će se utrošiti za razne radove i programe od izgradnje nogostupa u općini Otok do izgradnje trga i spomenika križonošama u Jelsi.

 Zadvarje i Lećevica će dobiti 90 tisuća kuna, a manje iznose će dobiti Sućuraj, Podbablje i Dugi Rat.


         Marijana Šundov