Obavijesti

UO za prostorno uređenje - Poziv za uvid u spis predmeta izdavanja građevinske dozvole zahvata u prostoru - rekonstrukcija i izmještanje lokalne ceste L 67040 SINJ- TROGLAV - OTOK - poddionica II od km 0+850 do km 1+088.84 i dr.