Obavijesti

Vijećnici Skupštine Splitsko-dalmatinske županije prihvatili Proračun za 2019. godinu

Na današnjoj 17-oj sjednici vijećnici Skupštine Splitsko-dalmatinske županije prihvatili su  novi proračun za 2019. godinu. Ukupan iznos proračuna je milijardu i 64 milijuna kuna, što je povećanje od 13,5 posto u odnosu na prošlu godinu. Do povećanja proračuna došlo je najviše zbog predviđenih 80 milijuna kuna za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici i zbog 120 milijuna kuna koji se očekuju kroz EU fondove.

-Danas je donesena jedna od najvažnijih dokumenata koje lokalna ili regionalna samouprava donose  za vrijeme jedne kalendarske godine. On jest primarno financijski dokument, financijski okvir, ali je Proračun i slika strategije razvoja županije - kazao je župan u izjavi za novinare te je detaljno opisao glavne naglaske iz danas donesenog Proračuna SDŽ za 2019. godinu.

-Prvi put Proračun Splitsko-dalmatinske županije prelazi milijardu kuna, točnije jednu milijardu i 64 milijuna kuna. Naravno to je jednim dijelom zbog toga što idemo u kreditni aranžman za Regionalni Centar čistog okoliša Lećevica, ali ne treba zaboraviti 119,5 miljuna kuna koje će županija i institucije naslonjene na županiju povući iz EU fondova.

Posebno bih htio naglasiti više od 50 novih mjera jako vidljivih u novom Proračunu, od kojih izdvajam Program sufinanciranja izgradnje i adaptacije obiteljskih kuća u ruralnim područjima županije, za što ćemo po izglasavanju Proračuna donijeti posebnu Odluku s jasnim kriterijima tko će se  sve i pod kojim uvjetima moći  prijaviti za dobivanje tih sredstava. Drugo što želim istaknuti je sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za EU fondove onim jedinicama lokalne samouprave koje dosad nisu mogle ni pripremati dokumentaciju ni aplicirati na razne fondove jer nisu imali osigurana sredstva za to.

Projekti poticanja gospodarskog razvitka se nastavljaju istim mjerama kao i u 2018. godini, poboljšano određenim mjerama kreditiranja gospodarskih projekata. Izdvajam također energetsku obnovu škola za što smo već dobili odobrenje u resornom Ministarstvu. Što u 2018., što u 2019-oj godini, na taj način ćemo obnovit  12 ili 13 škola.

U području izgradnje prometne infrastrukture se oslanjamo na doneseni Plan Vade RH sa sjednice održane  4. svibnja ove godine u Splitu, preko projekata koji će, nadam se ovih dana, biti usvojeni u državnom Proračunu i proračunu Hrvatskih cesta: od tunela Kozjak, cesta u splitskoj aglomeraciji, od brze ceste Mravinci – TTTS i dalje prema Omišu.

Izdvojio bih na kraju i neke vrijedne projekte koji će se financirati iz EU fondova: Skriveni habitati izvora rijeke Jadro, planirana nabavka 16 vatrogasnih vozila za koje smo već pokrenuli postupak nabave, te očekujemo da ćemo osam takvih vozila imati do nove protupožarne sezone. S tim u svezi napominjem i izradu projektne dokumentacije za Centar za obuku za vatrogastvo Jugoistočne Europe, što je preduvjet da bi taj Centar sutra bio smješten u našoj Županiji.

Rasprava je bila jako konstruktivna jer je većina vijećnika prihvatila našu preporuku da svoje amandmane pošalju ranije kako bi ih naše stručne službe mogle analizirati i eventualno prihvatiti. Od takvih 17 amandmana ranije poslanih, sedam smo ugradili u naše mjere, 4 amandmana smo u cijelosti prihvatili. Žao mi je zbog politikanstva jedne manje skupine vijećnika. Što reći na situaciju kada ti vijećnici predlože dva amandmana, skupštinska većina ih prihvati a onda ih predlagači povuku!? Ipak, velika većina je bila konstruktivna i na tomu im zahvaljujem u ime svih građana Županije, a na nama u izvršnoj vlasti je da u godini ispred nas  realiziramo ono što je Skupština prihvatila – zaključio je vidno zadovoljan župan Boban.