Obavijesti

ZA GOSPODARSKE PROGRAME 2 MILIJUNA KUNA

Županijsko poglavarstvo odlučilo je sufinancirati sa 90 tisuća kuna troškove izrade projektne dokumentacije za izgradnju Doma za stare i nemoćne osobe „Matošić“ u Splitu. Naime, budući Dom gradio bi se na darovanom zemljištu obitelji Matošić, na Kili u Splitu, smještao bi 50 korisnika, a izvan stacioniranog smještaja korisnicima bi se dostavljali obroci (čak 500 obroka dnevno).

Jednako tako Županijsko poglavarstvo odlučilo je iz Proračuna Županije 750 tisuća kuna rasporediti Kliničkoj bolnici Split za sufinanciranje adaptacije Klinike za unutarnje bolesti.

 Za gospodarstvo, razvitak i obnovu iz Proračuna Županije izdvojit će se gotovo dva milijuna kuna, od ovoga 415 tisuća kuna za program podizanja dugogodišnjih nasada vinove loze i maslina ali i ostalih kultura, 585 tisuća kuna biti će izdvojeno za navodnjavanje poljoprivrednih površina i zaštitu od požara, a sa 350 tisuća kuna Splitsko-dalmatinska županija će sufinancirati restrukturiranje Željezare Split.

 Poglavarstvo Splitsko-dalmatinske županije osnovalo je jedanaestočlano Povjerenstvo za pripremu i provedbu javnog natječaja za dodjelu koncesije plinofikacije Splitsko-dalmatinske županije za područje grada Splita, Solina, Kaštela i Trogira.  Osnovni model za provedbu prve faze projekta plinofikacije bit će dodjela koncesije putem javnog natječaja, nositelj koncesije potom će osnovati trgovačko društvo na području Splitsko-dalmatinske županije. Plin se, prema riječima v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i obnovu Bože Sinčića, može očekivati 2008. godine.


                                                       Marijana Šundov