16. veljače 2023.

ZAJEDNIČKA ODLUKA o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja PUNTA (III) i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Omiša (IX)