22. kolovoza 2005.

ZAKAZANA 2. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje zapisnika sa 1. sjednice Županijskog poglavarstva,
 2. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2004. godini u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
 3. Izvješće o radu trgovačkog društva "Splitsko-dalmatinska zona" d.o.o. Split za 2004.   
 4. Nacrt prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na statute osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije.
 5. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra u naravi čestice zgrade 89 ZKU 1322 K.O. Kaštel Štafilić.
 6. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra - dijela čestice zgrade 1136/1; 1136/2, ZKU 1260 K.O. Split na adresi Livanjska 6, Split.  
 7. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa dobra - stana u Splitu koji se nalazi na II. katu zgrade, stan broj 3, anagrafske oznake Alešijina 4, šifra zgrade 15288002, šifra stana 001, izgrađen na katastarskoj čestici 12525 ZK čestica zgrade 1786, 1. z.k. tijelo ZKU 10279 K.O. Split stvarne površine 66,40 m2.     
 8. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra - dijela čestice zgrade 1136/3, ZKU 10894 K.O. Split.
 9. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra - čestice zemlje 200/1, ZKU 531 K.O. Kaštel Lukšić i 1/2 čestice zgrade 333 Z.K.U. 677 K.O. Kaštel Lukšić.
 10. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra - označenog kao stan na II. nivou, od ulaza istočna strana zgrade, stan na III. nivou od ulaza istočna strana zgrade, oba na adresi Split, Hrvojeva 6 na čestici zemlje 12793, čestica zgrade 1360/6, Z.K.U 4009 K.O. Split.      
 11. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra - čestice zgrade 532, čestice zgrade 535, Z.K.U 2940 i  čestice zgrade 533 Z.K.U. 404 sve K.O. Vis.
 12. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to 17/135 dijela u naravi čestice zgrade 169, Z.K.U 164 K.O. Kaštel Stari.  
 13. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra - dijela čestice zgrade 111 Z.K.U 2010 K.O. Kaštel Stari u naravi stojna kuća I i II kat i potkrovlje i dijela 14/112 čestice zgrade 113/1 Z.K.U. 548 K.O. Kaštel Stari u naravi dvorište.
 14. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra - i to 24/32 dijela čestice zgrade 278, Z.K.U 149 K.O. Kaštel Novi u naravi stana u Kaštel Novom na adresi Ante Beretina 3/II.
 15. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra - čestice zgrade 2542 Z.K.U 1763 K.O. Split i to 62/107 dijela zgrade  u naravi troetažnog stana u Splitu, Mihovilova širina 11.
 16. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra - u naravi čestice zgrade 4256 i dijela čestice zemlje 4258 K.O. Gornje Selo, otok Šolta.
 17. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra - čestice zgrade 869, Z.K.U 367 K.O. Trogir, Splitska 9, Trogir.
 18. Prijedlog Zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području kulture za 2005.
  19. Prijedlog Zaključka o isplati sredstava krajnjim korisnicima za realizaciju programa javnih potreba u područjima prosvjete u 2005.
 20. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava potpore od strane Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka namijenjenih sufinanciranju službe hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni 2005.
 21. Procjena ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa.