17. srpnja 2006.

ZAKAZANA 23. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 22. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Izvješće o aktivnosti na razvoju poduzetničke zone „Čaporice“ Trilj.
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za siječanj- lipanj 2006.         
4. Izvješće o stanju u gospodarstvu Splitsko-dalmatinske županije s prikazom financijskih kretanja u 2005. godini te prijedlogom mjera za unapređenje stanja.
5. Nacrt prijedloga Pravilnika o ostvarivanju prava na sufinanciranje premije osiguranja u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije.
6. Nacrt prijedlog Programa sufinanciranja premije osiguranja u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije.
7. Prijedlog zaključka o neprihvatljivosti upotrebe GMO sjemena i davanju prednosti proizvodnji hrane na ekološkim principima na području Splitsko-dalmatinske županije.       
8. Nacrt prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Privremeni statut Osnovne škole, Solin, Solin.
9. Nacrt prijedloga odluke o izmjenama Odluke o osnivanju osnovne škole Solin, Solin.
10. Nacrt prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti za stjecanje imovinom Osnovnoj školi Supetar, Supetar.
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama Splitsko-dalmatinske županije na narudžbu radova i usluga radova.