29. kolovoza 2006.

ZAKAZANA 25. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA


1. Prihvaćanje Zapisnika sa 24. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke nautičkog turizma – marine Agana na dijelu k.o. Marina.
3. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2006. namijenjenih zdravstvu.
4. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Programa zakupa Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.
5. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o početku davanja u zakup jedinica zakupa Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.
6. Nacrt prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Grada Solina – davanje mišljenja.
7. Prijedlog odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge „Revizija plana navodnjavanja Splitsko-dalmatinske županije“.
8. Prijedlog odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge „Hidrogeološki elaborat (studija) o mogućnosti zahvaćanja podzemne vode za navodnjavanje područja Strmendolac“.
9. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarsku državljanku Zsizsik Tunde.
10. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarskog državljanina Jacinta Zsizsika.
11. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to dijela čestice zemlje 1813/2 Z.K.U. 3611 K.O. Kaštel Stari.