Obavijesti

ZAKAZANA 26. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćenje Zapisnika sa 25. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije s Izvješćem o prethodnoj raspravi.
3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Uputa za izradu Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje 2007. – 2009.
4. Nacrt prijedloga odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata.
5. Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za sufinanciranje rekonstrukcije i adaptacije Doma za starije i nemoćne osobe Stari Grad na otoku Hvaru. 
6. Prijedlog  odluke o utvrđivanju naknade članovima upravnih vijeća domova za stare i nemoćne osobe  na području Splitsko-dalmatinske županije.
7. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2006. godinu (pozicija 458).
8. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za praćenje izgradnje Jadranske autoceste kroz Splitsko-dalmatinsku županiju.    
9. Prijedlog odluke o raspisivanju Natječaja za sufinanciranje premije osiguranja u  poljoprivredi  Splitsko-dalmatinske županije za 2006.
10. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za obradu zahtjeva za sufinanciranje osiguranja u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije.
11. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2006. namijenjenih turizmu.
12. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima za sufinanciranje vjerskih zajednica u 2006.
13. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području kulture za 2006.
14. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i čestice  zgrade 178 Z.K.U. 56 K.O. Kaštel Štafilić.