Obavijesti

ZAKAZANA 27. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje zapisnika sa 26. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2006.
3. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2006.
4. Nacrt prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2006.
5. Nacrt prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2006.
6. Nacrt prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2006.
7. Nacrt prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih  potreba u športu Splitsko-dalmatinske županije za 2006.
8. Nacrt prijedloga Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj   kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2006.
9. Nacrt prijedloga Programa o izmjenama Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica Splitsko-dalmatinske županije za 2006.
10.Nacrt prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba zaštite kulturne baštine u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2006.
11.Prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u području Udruga građana Splitsko-dalmatinske županije za 2006.
12.Nacrt prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2006.
13.Nacrt prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2006.
14.Prijedlog statutarne odluke o dopunama Statuta Splitsko-dalmatinske županije – prethodno mišljenje.
15.Prijedlog Programa uređenja postojećih zapuštenih šumskih i poljskih putova na otocima i priobalju u 2006. godini.
16.Prijedlog rješenja o osnivanju Povjerenstva za provedbu i nadzor provedbe Programa uređenja postojećih zapuštenih šumskih i poljskih putova na  otocima i priobalju u 2006. godini.
17.Prijedlog odluke o objavljivanju javnog poziva gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa poticanja razvoja poduzetničkih zona. 
18.Prijedlog odluke o raspisivanju Natječaja za provedbu Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede i agroturizma Splitsko-dalmatinske županije za 2006.
19.Prijedlog odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge „Hidrogeološki elaborat (studija) o mogućnosti zahvaćanja podzemne vode za navodnjavanje područja Strmendolac“.
20.Prijedlog odluke o donošenju Programa sufinanciranja otplate kredita po izdanim jamstvima za vodoopskrbu gradovima i općinama i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna – razdjel 6, pozicija 320 za te namjene u  2006.
21.Prijedlog odluke o donošenju Programa sufinanciranja otplate kredita trgovačkih društava i ustanova u komunalnom gospodarstvu po izdanim jamstvima za vodoopskrbu i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna – razdjel 6, pozicija 321 za te namjene u 2006.
22.Prijedlog odluke o donošenju Programa sufinanciranja otplate kredita po izdanim jamstvima za odvodnju gradovima i općinama i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna – razdjel 6, pozicija 324 za te namjene u 2006.