Obavijesti

ZAKAZANA 29. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje zapisnika sa 27. i 28. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2006., namijenjenih za financiranje rada nacionalnih manjina.
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, modernizaciju i rekonstrukciju postojećih objekata i izgradnju novih objekata vodoopskrbe na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2006.
4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, modernizaciju i rekonstrukciju postojećih objekata i izgradnju novih objekata vodoopskrbe na području Splitsko-dalmatinske županije namijenjenih trgovačkim društvima i ustanovama u komunalnom gospodarstvu i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna za te namjene u 2006.
5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, modernizaciju i rekonstrukciju postojećih objekata i izgradnju novih objekata odvodnje na području Splitsko-dalmatinske županije  i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2006.
6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, modernizaciju i rekonstrukciju postojećih objekata i izgradnju novih objekata odvodnje na području Splitsko-dalmatinske županije namijenjenih trgovačkim društvima i ustanovama u komunalnom gospodarstvu i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna za te namjene u 2006.
7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, modernizaciju i rekonstrukciju i izgradnju cesta i ostale prometne infrastrukture na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2006.
8. Prijedlog odluke o visini naknade vanjskim članovima Povjerenstva za praćenje izgradnje Jadranske autoceste kroz Splitsko-dalmatinsku županiju.
9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Operativnog plana investicijskog i tekućeg održavanja osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu.
10. Prijedlog odluke o izmjenama Operativnog plana investicijskog i tekućeg održavanja srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu.
11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim i srednjim školama Splitsko-dalmatinske županije za narudžbu radova i usluga.
12. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za sanacije i adaptacije objekata osnovnih škola u 2006. godini.
13. Prijedlog zaključka o isplati sredstava krajnjim korisnicima za realizaciju programa javnih potreba u područjima prosvjete u 2006.
14. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području udruga građana za 2006.
15. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području kulture za 2006.
16. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području kulture za 2006.
17. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području rekreacije i športa za 2006.
18. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to dijela čestice zgrade 114/2 Z.K.U. 584 K.O. Kaštel Stari.
19. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra - čestice zgrade 645, čestice zemlje 8877 Z.K.U. 2005 i čestice zemlje 8875/1 Z.K.U. 10273 sve K.O. Split, anagrafske oznake Palmina 9, Split.
20. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra - čestice zgrade 535 Z.K.U. 539 K.O. Stari Grad.
21. Prijedlog odluke o donošenju Programa ulaganja u izgradnju vatrogasnih domova i o raspodjeli sredstava pozicije RO 497-1 Županijskog proračuna za 2006. namijenjenih izgradnji vatrogasnih domova na području Splitsko-dalmatinske županije za 2006.
22. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2006. godinu (pozicija 458).
23. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2006. godinu (pozicija 457).
24. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2006. godinu (pozicija 459).
25. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o ugradnji solarne rasvjetne opreme na lučka svjetla i preinaka prijenosne signalne oznake.
26. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2006. namijenjenih zdravstvu.
27. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2006., pozicija 227 i 230 - namijenjenih zdravstvu.
28. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2006., s pozicije 227 namijenjenih zdravstvu – a za potrebe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
29. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe, siječanj – rujan 2006.