17. prosinca 2007.

ZAKAZANA 53. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1.Prihvaćanje Zapisnika sa 52. sjednice Županijskog poglavarstva.
2.Nacrt prijedloga zaključka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Splitsko-dalmatinske županije.
3.Nacrt prijedloga zaključka o donošenju Programa zaštite okoliša Splitsko-dalmatinske županije.
4.Nacrt prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti za dopunu djelatnosti Osnovnoj školi Ante Anđelinović, Sućuraj.
5.Prijedlog zaključka o isplati sredstava krajnjim korisnicima za realizaciju programa javnih potreba u području prosvjete u 2007.
6.Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području rekreacije i športa  za 2007.
7.Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području udruge građana za 2007.
8.Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području kulture za 2007.
9.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to čestice zgrade 114/1 Z.K.U. 135, čestice zgrade 114/2 i čestice zgrade 114/3 Z.K.U. 1640 sve K.O. Kaštel Štafilić.
10.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestice zgrade 870 zemljište bez zgrade I.Z.K. tijelo i čestice zgrade 870 zgrada bez zemljišta II. Z.K. tijelo, sve ZU 374 K.O. Trogir.
11.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norveškog državljanina Hansa Pettera Overbya.
12.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarske državljane Petera Gautiera i Agnes Petnehazi.
13.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarske državljane Jozsefa Nagymihalya i Zsuzsanne Kiss.
14.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarske državljane Zsigmond Sandora Daranyia i Zsigmond Sandorne Daranyi.
15.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarskog državljanina Mihaly Ivicza.
16.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarsku državljanku Kiss Imrene.
17.Prijedlog programa javnih potreba iz područja lokalne samouprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2008.
18.Prijedlog programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za 2008. godinu.
19.Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava Proračuna 2007. namijenjenih zdravstvu, pozicija 254  i  249.
20.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2007., pozicija 249 – namijenjenih zdravstvu.
21.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2007., pozicija 576  i 588 – namijenjenih zdravstvu.
22.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2007. godinu, pozicija 557- namijenjenih socijalnoj skrbi.
23.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2007. godinu, pozicija 231- namijenjenih socijalnoj skrbi.
24.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o zakupu i održavanju svjetleće plutače Drvenik Veli.
25.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o održavanju lučkih objekata pomorske signalizacije.
26.Izvješće o elementarnim nepogodama na području Splitsko-dalmatinske županije nastalih  tijekom 2007. godine.
27.Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o dodijeli sredstava pomoći Općini Dugi Rat u  svezi odrona kamenih blokova u Dućama.
28.Izvješće o radu Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu.
29.Prijedlog odluke o naknadi za rad, troškove i za nagradu u radu Povjerenstva za procjenu štete u elementarnim nepogodama Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2007. godinu.
30.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2007. namijenjenih gospodarstvu, razvitku i obnovi – za sufinanciranje projekata iz domene lovstva.
31.Prijedlog odluke o kupnji stana.
32.Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe, studeni 2007.