27. listopada 2005.

ZAKAZANA 6. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje zapisnika sa 5. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Nacrt prijedloga zaključka o prethodnoj suglasnosti na Statut Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije.
3. Prijedlog odluke o isplati sredstava namijenjenih sufinanciranju troškova izrade projektne dokumentacije za izgradnju Doma za stare i nemoćne osobe „Matošić“ u Splitu
4. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2005. namijenjenih zdravstvu.
5. Prijedlog odluke o isplati sredstava namijenjenih podmirenju usluga pravnog zastupanja Splitsko-dalmatinske županije.
6. Prijedlog odluke o isplati naknade za obavljene poslove pružanja pravne pomoći Splitsko-dalmatinskoj županiji.
7. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2005. namijenjenih gospodarstvu, razvitku i obnovi.
8. Prijedlog odluke o raspisivanju Natječaja za provedbu Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede i agroturizma Splitsko-dalmatinske Županije za 2005.
9. Prijedlog odluke o imenovanju Županijskog povjerenstva za odabir programa kreditiranja poljoprivrede.
10. Prijedlog odluke o imenovanju Županijskog povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za dodjelu koncesije plinifikacije Splitsko-dalmatinske županije za područje gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira.
11. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za obradu i izbor poduzetničkih projekata kandidiranih za kredite.
12. Prijedlog rješenja o imenovanju člana i zamjenika člana u Povjerenstvo Gospodarsko-socijalnog vijeća Splitsko-dalmatinske županije.
13. Nacrt prijedloga zaključka o davanju suglasnosti za stjecanje imovine Osnovnoj školi Ante Starčevića, Dicmo.
14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Operativnog plana investicijskog i tekućeg održavanja osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.