Obavijesti

ZAKAZANA 7. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje zapisnika sa 6. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.
3. Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.
4. Nacrt prijedloga programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske županija za 2005. godinu.
5. Nacrt prijedloga programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.
6. Nacrt prijedloga programa o izmjenama i dopunama Programa javnih  potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.
7. Nacrt prijedloga programa o izmjenama i dopunama Programa javnih  potreba u  kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.
8. Nacrt prijedloga programa o izmjenama i dopunama Programa javnih  potreba u športu  Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.
9. Nacrt prijedloga programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba -  ostale tekuće donacije u Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.
10. Nacrt prijedloga programa o izmjenama i dopunama Programa javnih  potreba  u zdravstvu  Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.
11. Nacrt prijedloga programa o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.
12. Nacrt prijedloga odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja Centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2005. godini.
13. Nacrt prijedloga odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja Domova za starije i nemoćne osobe u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2005. godini.
14. Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije.
15. Analiza turističke sezone 2005. godine na području Splitsko-dalmatinske županije.
16. Prijedlog zaključka o isplati sredstava krajnjim korisnicima za realizaciju programa javnih potreba u područjima prosvjete u 2005. godini.
17. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Operativnog plana investicijskog i       tekućeg održavanja osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.
18. Prijedlog plana o izmjenama i dopunama Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.
19. Prijedlog plana o izmjenama i dopunama Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u srednjem   školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.
20. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra – čestice zgrade 1793 čestice zgrade 1796 i čestice zgrade 1797 Z.K.U. 2293 K.O. Split u naravi trosobni stan s nusprostorijama položen na 2. katu sve anagrafske oznake Split, Dosud 10.