18. ožujka 2014.

ZAKAZANA 8. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

U Splitu će se 25. ožujka (utorak) 2014. s početkom u 10,00 sati u dvorani Županije u Splitu, u Domu za starije i nemoćne osobe (Zenta) Ivana pl. Zajca 2, održati 8. sjednica Županijske skupštine, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 7. sjednice Županijske skupštine,

2. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Josipu Joviću, za životno djelo,

3. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije fra Hrvatinu Gabrijelu Jurišiću, O F M, za životno djelo,

4. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Mariu Nepi Kuzmaniću, za životno djelo,

5. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Silvani Ćurković,

6. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije s. Emi Damjanović,

7. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Mariji Dujmić,

8. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Mirjani Korljan,

9. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije dr.sc.Boži Plazibatu, prof. v.š.,

10. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Klubu dobrovoljnih darovatelja krvi Policijske uprave Splitsko-dalmatinske,

11. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Kuglačkom klubu Marjan,

12. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Mješovitom zboru mladih i komornom orkestru Gospe od Zdravlja Split,

13. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Školi za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split,

14. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Udruzi hrvatskih branitelja „Veterani 126. brigade Sinj“,

15. Prijedlog Odluke o kriterijima za izračun i raspodjelu pomoći jedinicama lokalne samouprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2014.,

16. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na dopunu Statuta JAVNE USTANOVE RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije,

17. Prijedlog Odluke i izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije,

18. Izvješće u radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje lipanj-prosinac 2013.,

19. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2013. godini,

20. Analiza turističke sezone 2013. godine na području Splitsko-dalmatinske županije i Osnovne smjernice za pripremu turističke sezone 2014.,

21. Analiza stanja sigurnosti na području Splitsko-dalmatinske županije u 2013. godini,

22. Prijedlog Odluke o koncesiji za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu organiziranja posjećivanja, razgledanja i čuvanja Modre spilje na dijelu k.o. Komiža, predio otok Biševo,

23. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Supetar, predio uvala Banj,

24. Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio ispred hotela Meteor,

25. Prijedlog Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Rogoznica i k.o. Žeževica, predio uvala Vruja, 
 
26. Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio uvala Ždrilca,

27. Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Milna, predio uvala Lučice (istočni dio),

28. Prijedlog Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – privezišta na dijelu k.o. Komiža, predio uvala Mezoportat, otok Biševo,

29. Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Komiža, predio Kamenica,

30. Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plažnog ugostiteljskog objekta, tobogana i plaže na dijelu k. o. Supetar, predio uvala Banj,

31. Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Komiža, predio Mala Bonda, 

32. Prijedlog Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Donja Podstrana, ispred hotela Lav (istočni i zapadni dio),

33. Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Milna, predio ispred hotela Milna,

34. Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio uvala Pokonji dol,

35. Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio Uljani Bok,

36. Prijedlog Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Rogoznica, predio Njive-Pisak, 

37. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Seget Donji, predio ispred hotela Medena,

Molimo za nazočnost, a eventualnu spriječenost javiti na tel. 400-001.

S poštovanjem,


PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINEPetroslav Sapunar, prof.